kresba year
bgr

public/userfiles/text/NOVINKY_190_a0_arialbd.png

31.12.2016 PF 2017
04.11.2016 KARLÍN GROUP partnerem ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU 2016
03.11.2016 KARLÍN GROUP členem The Class of 2020 Foundation
02.11.2016 Praha kreslí mapu pro developery. Nasm?ruje je na místa, kde má metropole zájem stav?t
25.10.2016 POZVÁNKA NA VEŘEJNOU DISKUSI NAD KONCEPTEM ARCHITEKTONICKÉ STUDIE PARKU VÍTKOV
08.06.2016 KARLÍN GROUP partnerem konference reSITE 2016
09.05.2016 KONCERT SVĚTLO POROZUMĚNÍ
04.02.2016 Karlínský Masopust 6.2.2016
01.01.2016 HAVE A RELAXING 2016

PF 2017


  Více informací zde

KARLÍN GROUP partnerem ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU 2016

česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je česká komora architektů. Vyhlášením ceny Komora navazuje na své další aktivity směrem k veřejnosti, jimiž propaguje kvalitní výsledky práce jak etablovaných, tak začínajících architektů. Cílem ČCA je architektonická díla propagovat a prezentovat směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla posuzována v rámci jednotlivých kategorií, nýbrž bude udělena jednotná hlavní cena. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře s projekty realizovanými na území ČR a dokončenými v posledních pěti letech. Cena se zpravidla uděluje každý rok. Více informací o ČCA najdete ve Statutu ČCA či v sekci Otázky a odpovědi.

První ročník české ceny za architekturu byl vyhlášen 20. ledna 2016, výsledky budou vyhlášeny 7. listopadu 2016 na slavnostním galavečeru.

KARLÍN GROUP členem The Class of 2020 Foundation

The Leading European platform on student housing and internationalisation of education
''Our mission is to be the leading think tank and platform on student housing in Europe. We provide an international network of complementary partners, members and associations. By bringing people together, we offer and share high-quality information and best practices. We aim for a student housing market that is open, international, professional, sophisticated and developed to fully accommodate student needs.''
- See more at: http://classof2020.nl/#sthash.XbS6Iqh3.dpuf

Praha kreslí mapu pro developery. Nasm?ruje je na místa, kde má metropole zájem stav?t

3.11.2016 Hospodářské noviny str. 13 Podniky a trhy
Adam Váchal
zpět
Praha dá developerům návod, na jaká území se mají zaměřit. Vytvoří pro ně mapu investišních příležitostí. V ní budou vyznačené zanedbané lokality, budovy či pozemky, se kterými si vedení metropole dlouhodobě nedokáže samo poradit a kde se nabízí spolupráce se soukromým sektorem.
„Dohodli jsme se s Institutem plánování a rozvoje hlavního města (IPR), že pro nás tuto mapu připraví,“ říká pražský radní Karel Grabein Procházka.
Vedení pražského magistrátu tímto způsobem reaguje mimo jiné na zpomalení výstavby. Kvůli zdlouhavým povolovacím procesům v současné době trvá developerům v Praze uskutečnit projekt v průměru osm let. Ve většině evropských zemích přitom tato doba bývá méně než poloviční.
Vzhledem k zdlouhavé legislativě nejsou developeři schopni dodávat na pražský trh dostatek nových bytů. Těch začíná být málo a jejich ceny tak jdou rychle nahoru.
Díky investiční mapě stavebníci jasně uvidí, kde má město zájem budovat či rekonstruovat stávající stavby. „Cílem projektu je koncentrovat veškeré dostupné informace o investičních příležitostech z veřejné sféry,“ vysvětluje Ondřej Boháč, který je v současné době pověřen řízením IPR. Podotýká, že po softwarové stránce je již mapa připravena. Nyní ji pracovníci institutu plní potřebnými daty.
U konkrétních investičních příležitostí najdou developeři na portálu širokou škálu informací. Dozví se například, jaký záměr magistrát s daným objektem či lokalitou má, s jakými limity musí v rámci území firma počítat či jaké projekty byly na místě v minulosti připravovány a podrobnosti o nich. Mapa zároveň nabídne podrobnější informace o majetkových vazbách a kontakty na odpovědné osoby.
Jedna z prvních investičních příležitostí se podle radního Procházky na mapě objeví v ulici Rytířská na území Prahy 1. Konkrétně přjde o rekonstrukci historické budovy Staroměstské tržnice, které chce Praha vrátit původní podobu z konce 19. století, kdy interiér tvořil v podstatě jeden velký prostor s velkým množstvím trhů. Ten však byl v druhé polovině 20. století rozdělen příčkami na několik samostatných jednotek. Nyní se na místě nachází supermarket a několik dalších podniků.
Rekonstrukce si podle odhadů vyžádá investici přibližně 300 milionů korun. Praha chce najít firmu, která Staroměstskou tržnici opraví na vlastní náklady výměnou za dlouhodobý bezplatný pronájem. Pokud se Praze podaří cíle dosáhnout, půjde o vůbec první takzvaný koncesní projekt na území metropole. Na místo se navíc vrátí trhy, které se mají po vzoru zahraniřních měst, jako je například Barcelona, stát novou atrakcí pro turisty.
Kromě Staroměstské tržnice se na investiční mapě objeví okolí Kongresového centra na Vyšehradě či tržnice v Holešovicích, kterou čeká do budoucna také výrazná proměna.
Vytvoření investiění mapy má být jedním z prvních kroků Prahy k navázání větší spolupráce se soukromými firmami.
„Bez spolupráce soukromého a veřejného sektoru není rozvoj Prahy jako moderní, živé a úspěšné metropole možný,“ Řekla předsedkyně Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Zdenka Klapalová na Pražském investičním fóru. V rámci něj probíhla minulý týden první velká diskuse mezi vedením magistrátu a developery. Cílem bylo právě nastartovat zmíněnou spolupráci. Ta by mohla v praxi vypadat například tak, že by město developerům častěji pronajímalo některé objekty, nebo naopak kupovalo byty v rámci rezidenčních projektů a ty využívalo pro sociální bydlení.

***

8 let trvá v průměru developerský projekt v Praze v případě, že firma musí čekat na změnu územního plánu.

O autorovi| Adam Váchal, adam.vachal@economia.cz

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU DISKUSI NAD KONCEPTEM ARCHITEKTONICKÉ STUDIE PARKU VÍTKOV


  Více informací zde

KARLÍN GROUP partnerem konference reSITE 2016

16. – 17. června 2016
Praha, Česká republika

MĚSTA A MIGRACE
reSITE a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) pořádají pátou mezinárodní konferenci reSITE 2016: Města a migrace, která bude zkoumat architekturu, rozvoj nemovitostí, komunity, politiku, veřejný prostor a dopravu z pohledu dlouhodobé a úspěšné integrace nových obyvatel. Výroční pátý ročník konference a festivalu reSITE se uskuteční 16.-17. června v pražském Foru Karlín.

reSITE 2016: Města a migrace se bude zabývat architekturou, rozvojem nemovitostí, městským plánováním, komunitami, veřejným prostorem, politikou a dopravními řešeními, které dokáží úspěšně a udržitelně integrovat nové obyvatele. Povedeme diskuzi s předními světovými vůdčími osobnostmi o tom, jak design, městské plánování, politika, finance a sdílené hodnoty mohou zlepšit kvalitu života a vytvořit odolnější a ekonomicky konkurenceschopná města.

Všechna města do jednoho se vyrovnávají s migrací. Ta má jednoznačně vliv na prostor, ať už se jedná o migraci mezikulturní, mezinárodní, mezigenerační či meziměstskou. Současná migrační vlna v Evropě a na Západě odhalila propastný rozdíl mezi praktickou zkušeností západoevropských zemí a nových členských států EU s tímto faktem. Otázka migrace a jejího dopadu na prostor měst je jedna z největších výzev naší generace. Postavíme se jí čelem. reSITE 2016 odpoví jak. Jako obvykle reSITE překlene rozestupy mezi designem, politikou, financemi a občanskými iniciativami s cílem vytvořit odolná a konkurenceschopná města, ve kterých se dobře žije. reSITE 2016 je akcí určenou všem, kterým záleží na budoucnosti jejich města.
  Více informací zde

KONCERT SVĚTLO POROZUMĚNÍ

Druhý ročník v Karlíně. Petera Gyori, Danem Bártou, Robert Balzar Trio, Pražskou konzervatoří a dalšími hosty. 9.5.2016 v 19.00h, v kostele sv. Cyrila a Metoděje, Karlínské náměstí, Praha 8.
  Více informací zde

Karlínský Masopust 6.2.2016


HAVE A RELAXING 2016