bgr
top
spolecnost spolecnost spolecnost

public/userfiles/text/O_společnosti25_a0_arialbd.png

nadpis


Umění developmentu

Městskou krajinu chápeme jako umělecké dílo. Ať již naše projekty vznikají ve staré, původně industriální pražské čtvrti a přeměňují celé bývalé průmyslové areály v obytné a administrativní stavby, ať zasahují do historické zástavby nebo vznikají na zelené louce, vždy se tak děje s respektem a vůlí k harmonii s okolím. Zároveň naše projekty splňují požadavky na funkčnost, komfort a uspokojují nároky uživatele třetího tisíciletí. Naše nejnovější projekty připravujeme s ohledem na ekologii a myšlenky trvale udržitelného rozvoje a používáme nejrůznější takzvané zelené technologie. Naše projekty vždy poznáte podle kreativity, nadčasového designu, kvality jejich provedení, respektu k okolí a tradicím dané lokality.

Společnost Karlín Group vznikla v roce 1997. V současné době jsou stěžejními akcionáři skupiny její spoluzakladatelé Marc Rich Real Estate a Serge Borenstein. Na některých projektech Karlín Group úzce spolupracuje s Ungelt Partners spol. s.r.o. Její název se inspiroval pražskou čtvrtí Karlín, jejíž úžasné genius loci jsme od začátku intenzivně vnímali. Proto se od počátku soustředily naše aktivity právě do Karlína a proto jsme zde do dnešního dne realizovali řadu mimořádných projektů a i v nadcházejících letech zde budeme pokračovat ve výstavbě a rekonstrukci dalších objektů. Chceme být součástí komplexního rozvoje této původně průmyslové lokality, která se mění před očima v moderní městskou krajinu budoucnosti. Developerské aktivity směřujeme s pokračujícím rozvojem i do dalších městských částí Prahy, především do Modřan či do Prahy 2. Naše společnost si zakládá na nejvyšší architektonické úrovni všech realizovaných i plánovaných projektů. Že se jí to daří, je vidět na prestižních oceněních „Best of Realty" a „Stavba roku" za realizaci projektů Palác Karlín, Corso Karlín a Kotelna a také na nominacích projektu Kollárova 14, River Diamond, Corso IIA a Cornlofts Šaldova. Všechny realizované projekty z našeho portfolia jsou vysoce ceněny jako investiční příležitosti.

top