COMMUNITY LIGHTNESS AMBITION SENSE

bgr_fix bgr
bgr_fix bgr
Um?ní developmentu je p?edevším otázkou vize. Je to však mnohem více než pouhá schopnost p?edstavit si budovy pulzující životem a kvetoucí ?tvrti tam, kde je jiní nevidí. Um?ní developmentu je také závazkem a nutí nás dohlédnout dál než jen na optimální finan?ní ?ešení.

Bez výjimky se v našich projektech snažíme nabídnout nad?asová, k okolí citlivá, ale zárove? kreativní architektonická ?ešení, ke kterým nás inspiruje prost?edí, v n?mž naše budovy vznikají.
PF 2017


KARLÍN GROUP partnerem ?ESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU 2016

?eská cena za architekturu je sout?žní p?ehlídka, jejímž vyhlašovatelem je ?eská komora...


KARLÍN GROUP ?lenem The Class of 2020 Foundation

The Leading European platform on student housing and internationalisation of education ''Our...